Algemene informatie over deze website

Colofon

Kofiannanschool.nl is de website van de Stichting Kofi Annan School (KAS).

De site wordt verzorgd door het KAS Redactie Team en is gebouwd met Typo3 Content Management Systeem.

KAS Redactie Team: Michel Mons en Jeroen Sprenger
De redactie is bereikbaar via het e-mail adres redactie@kofiannanschool.nl

Typo3  implementatie: Visual life, Rotterdam

Ontwerp: Visual life, Rotterdam

Het beeldmateriaal op de website is afkomstig uit de beeldarchieven van KAS. Indien men meent over het copyright van een foto te beschikken, kan men per e-mail contact opnemen met de redactie, redactie@kofiannanschool.nl.

De vernieuwing van de website is mogelijk gemaakt door een gift van de gemeente Den Haag

Copyright

De Stichting KAS  wil, in overeenstemming met zijn missie, het gebruik van zijn informatiemateriaal stimuleren. Daarom is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website wordt naamsvermelding op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Bij het citeren van de inhoud mag echter niet de indruk worden gewekt dat de Stichting KAS zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

De volgende rechten worden door Creative Commons zero verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

  • Octrooirechten en merkrechten.
  • De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Privacy

Deze website wordt beheerd door de Stichting KAS. De Stichting respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De Stichting houdt alleen gegevens bij voor zover die nodig zijn om de dienstverlening via de website goed te laten lopen. De Stichting KAS zal de verkregen informatie niet aan derden verstrekken.

Cookies

Deze website plaatst 2 soorten cookies:

  1. voor javascript (has_js) en load balance van de server (balanceid). Deze zijn bedoeld om het navigeren over de website te vergemakkelijken en verlopen weer aan het einde van een sessie. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.
  2. voor Google Analytics (_utma, _utmb, _utmc, _utmz). Deze zijn bedoeld om website statistieken te creeren zodat we ons beleid beter kunnen afstemmen op onze bezoekers. Deze cookies worden voor langere tijd geplaatst. De Stichting KAS gebruikt deze alleen geanonimiseerd in algemene overzichten, niet herleidbaar tot individuele personen of computers.

U kunt de cookies in uw browser uit zetten of een plugin downloaden voor uw browser zodat er geen Google analytics gegevens opgeslagen worden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Toegankelijkheid

Bij de bouw van www.kofiannanschool.nl  is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken. 

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen heeft verschillende voordelen voor bezoekers.

Het streven is dat www.kofiannanschool.nl volledig aan de webrichtlijnen voldoet. Maar aangezien het in veel gevallen om historisch materiaal gaat zijn situaties waarin dit niet het geval is. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Videofragmenten
  • PDF's