Uw sponsorbijdrage is onmisbaar

De stichting KAS zoekt ook voor de Bouwbrigade 2015 sponsors. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw, verenigd in het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de bouwnijverheit hebben reeds besloten een subsidie beschikbaar te stellen. Een belangrijke sponsor is ook Ballast Nedam. Maar om van de bouwbrigade een succes te maken zijn meer sponsorbijdragen noodzakelijk. Verschillende mogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar.

Maatwerk in sponsoring

Er zijn zes sponsorpakketten waarmee u het werk van de Stichting Kofi Annan School (KAS) ten behoeve van de bouwbrigade 2015 kunt ondersteunen. Wat krijgt u daarvoor?

Rechtstreeks naar de Donatie-module

Uw bijdrage

Onze tegenprestatie

€ 25 – Persoonlijk sponsor

  • Betaal voor één de loonkosten van een Ghanese medewerker. Of een veelvoud van dit bedrag voor méér weken
 

Wekelijkse digitale nieuwsbrief tijdens de bouw

€ 500 – Sponsor

 

 
  • Naam op de homepage van de website met link naar eigen website
  • Naam in wekelijkse digitale nieuwsbrief en alle andere uitingen van de Stichting KAS
  • Uitnodigingen vóór het vertrek en na terugkomst
  • Wekelijkse digitale nieuwsbrief
 

€ 1.000 - Partner

Zie hierboven

€ 2.500 - Stersponsor

Zie hierboven plus

  • Een lid van de bouwbrigade geeft na afloop van de bouw een presentatie in uw bedrijf of organisatie
 

€ 5.000 - Hoofdsponsor

Zie hierboven plus

  • Vernoeming van één der klaslokalen naar uw bedrijf of organisatie
 

Sponsor van materiaal en materieel

U kunt ook in natura, met materiaal en materieel, ter waarde van de genoemde pakketten een bijdrage leveren met een overeenkomstige tegenprestatie