De bouwlocatie voor de JSS, nu nog onontgonnen terrein.
De bouwlocatie voor de JSS

Voorbereidingen in volle gang

De Stichting KAS is in volle voorbereiding van de bouw van een Junior Secondary School (JSS) in het Ghanese Ajumako-Afranse. Daarmee wordt een wens vervuld van de Ghanese vakbeweging TUC, waarmee KAS al een langjarige samenwerking heeft en past in het streven van de Ghanese overheid om in Ajumako-Afranse het onderwijs voor de regio te concentreren.

KAS wil de bouw van de JSS realiseren in een periode van circa drie maanden met drie verschillende bouwteams die elk een maand naar Ghana gaan. Iedere brigade bestaat uit vijf medewerkers, die zijn geworven onder gevorderde leerlingen van de bouwvakopleidingen bij roc’s en opleidingsbedrijven (bol4/bbl3) in Nederland en circa twintig jongeren die in Ghana worden opgeleid voor de bouwnijverheid. De bouwbrigades staan onder leiding van drie ervaren Nederlandse leermeesters/uitvoerders: Jan de Groot voor Opens internal link in current windowTeam 1, Joop von Oven voor Opens internal link in current windowTeam 2 en Hans van der Vecht voorOpens internal link in current window Team 3.

Lees het projectplan...