Kofi Annanschool
 

Kofiananschool is een stichting die bestuurd wordt uit mensen uit de politiek, de vakbeweging en mensen die met de vakopleiding te maken hebben.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Voorzitter:  Marieke Blok  Oud-wethouder gem. de Haag

Joop Vonhoven: Voorheen directeur Opleidingsbedrijf Bouwmensen Leiden en veel ervaring met ontwikkelingswerk.

Olaf Polder Directeur Haagbouw

Er zijn op dit moment 2 vacatures.