Kofi Annanschool
 

Wat doen we:

Kofiannaschool heeft al doestelling om vakonderwijs in Ghana te realiseren en te ondersteunen.

In 2001 is de 1e brigade naar Ghana afgereisd en heeft in Afranse een werkplaats gebouwd voor de toekomstige vakschool. In 2004 heeft de 2e brigade op het zelfde terrein een 6-klassige school gebouw. De overheid heeft daar tussen 2007 en 2010 nog 2 schoolgebouwen neergezet.

In 2007 is op het zelfde complex een werkplaats voor houbewerking en metselen neergezet en ook de benodigde machines uit Nederland daar geschonken.

Gelijktijdig is in Egirfa een basisschool gerealiseerd. Deze school is voor deze regio van groot belang en is inmiddels te klein. Meer dan 300 kinderen maken gebruik van deze basisschool.

In 2010 is er een school gebouwd in Edipa. Ook in dit gebied was geen basisschool. Ook daar gaan dagelijks vele kinderen naar school.

In 2015 is kofiannaschool weer in Afranse neer gestreken. Op verzoek van de lokale mensen is daar een JSS school gebouwd. Dit is een voortgezette school die in de wijde omgeving niet aanwezig is