Kofi Annanschool
 

Project 2019

Op 9 juli 2018 zal een delegatie van het bestuur weer naar Ghana vertrekken. Zij gaan daar voorbereidingen treffen voor het project in 2019.

Meer nieuws volgt.